esasy_banner

Biz hakda

1

“Foshan oryeňiş Kafel Co. , iki önümçilik bazasy bolan 30000 inedördül senagat emläginde 200-den gowrak işgär tarapyndan goldanýan, aragatnaşyk, hil gözegçiligi we karar kabul etmegi çaltlaşdyrýan bölümler.

Bir zawod Şişan şäherçesinde, beýlekisi Siqiao Town Nanhai etraby Foshan şäherinde.VICTORY, şeýle hem hil dolandyryş ulgamlary üçin ISO 9001 kepilnamasy bilen akkreditasiýa edildi.Korporatiw ştab-kwartirasy 2000SQM-den gowrak sergi zaly bolan “Foshan Smart New City” iň tanymal ofis binasynda ýerleşýär.

“Victeňiş kafel” kompaniýasy “VICTORY MOSAIC BRAND” toparydyr.Önümleri birnäçe müň dürli dizaýn we spesifikasiýa görnüşinde hrustal mozaika, metal mozaika, aýna mozaika, daş mozaika we keramiki mozaika esbaplaryny öz içine alýar.

On ýyldan gowrak önümçilik we daşary ýurt satuwlaryndan soň, bütin dünýäde müşderilerimiz bar.Müşderiler esasan supermarketlerde, distribýutorlarda we satyjylarda jemlenendir we OEM we ODM önümçilik tertibini üpjün edýäris.Müşderiler öz dizaýnlarymyzy saýlap bilerler.Aýratyn agentlik ulgamyny ornaşdyrýarys.Bir sebitdäki şol bir dizaýn, diňe bir müşderä satýarys.Müşderiler dizaýnlaryny hem berip bilerler we biz öndürýäris.Müşderilerimize hödürlemek üçin dizaýnerlerimiz her aý onlarça täze önüm öndürerler.Häzirki wagtda mozaikanyň gaty giň görnüşi bar.

Daşary ýurt bazaryny çuňňur ösdürmek üçin Kanton ýarmarkasy, Foshan halkara keramika ýarmarkasy, Sýamen daş ýarmarkasy, şeýle hem ABŞ, Italiýa, Russiýa, BAE, Braziliýa, Indoneziýa ýaly 50-den gowrak içerki we daşary ýurt sergisine gatnaşýarys.Designörite dizaýn, ajaýyp hilli önümçilik, oňat hyzmat sebäpli “VICTORY MOSAIC” markasy Günorta we Demirgazyk Amerikada, Europeewropada, Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda, Okeaniýada, Günorta Afrikada we Ortaýer deňzinde daşary ýurtdaky esasy bazarlaryny ösdürdi.
Mozaika önümçiligimize hil taýdan kepillik berýäris.Kartonyň içindäki ähli mozaikalary doly gözden geçirýäris we ähli hil problemalary üçin ilki bilen öwezini dolarys.Müşderilerimiz mozaika satjakdygyna arkaýyn bolup bilerler ..